Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Diakonia Liturgiczna

ks.Mariusz Skakuj
Moderator
Adam Szamin
Animator Odpowiedzialny

LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według wszelkich zaleceń soborowej odnowy liturgii.

(DROGOWSKAZY NOWEGO CZŁOWIEKA)