Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Formacja i Cele

CELE:

szczególne miejsca posługiwania diakonii liturgicznej to oazy wakacyjne, spotkania diecezjalne i rejonowe oraz wspólnota parafialna.

odnowienie liturgii w myśl Soboru Watykańskiego II

dbanie o głębsze zrozumienie liturgii

dbanie o estetykę liturgii

przygotowanie uwag na poszczególne liturgie

podjęcie działań, postanowień dotyczące upiększania liturgii w swoich parafiach

zgłębianie wiedzy z zakresu liturgii

praca nad stworzeniem ceremoniału

podejmowanie dyskusji na tematy związane z liturgią

uczestniczenie w oazowych kursach dla animatorów liturgicznych (KODAL)

odpowiedzialność za szkołę liturgiczną

troszczy się o przygotowanie i piękne przeżycie każdej celebracji liturgicznej (przede wszystkim Eucharystii, a także Liturgii Godzin, stacji dnia wspólnoty, wigilii modlitewnej

dba o potrzebne materiały: podręczniki, modlitewniki, śpiewniki

organizuje kursy oazowe dla animatorów liturgicznych

pomaga w przygotowaniu Eucharystii, Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych celebracji liturgicznych w parafii

angażuje się w przygotowanie gablotki parafialnej oraz parafialnego czasopisma, szczególnie w odniesieniu do zagadnień liturgicznych.

 

FORMACJA:

regularne, comiesięczne spotkania, możliwość kontaktu przez Internet

zapoznawanie się z dokumentami na temat liturgii

zadaniem diakoni liturgicznej nie jest tylko i wyłącznie służba przy ołtarzu ale głębsze przeżywanie liturgii

spotkania nad Pismem Świętym

wspólna modlitwa