W ramach realizowanego projektu „Wolontariackie Centrum Międzypokoleniowe”, który jest finansowany z programu pn. „Program Wsparcia Edukacji” ze środków Ministra Edukacji i Nauki odbyła się integracja przez kulturę. Uczestnicy projektu uczestniczyli w seansach filmowych. Dnia 9 grudnia 2023 3 najmłodsze grupy uczestników projektu  udały się z opiekunami do Lublina na film Wonka. Natomiast trzy grupy uczestników 50+ udały się do kina Stylowy w Zamościu na film Chłopi dnia 06.12.2023.

Udostępnij.

Leave A Reply

Exit mobile version